แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนดังกล่าว งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) โดยในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้นได้รับทุนจำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวศศิธร จรสายออ ชั้นปีที่ 2
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561 มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *