Category Archive: ข่าวสาร

พิธีเวียนเทียนงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

พิธีเวียนเทียนงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน “พิธีเวียนเทียนงานสัปดาห์ส่ง […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับท […]