Category Archive: ฟีดข่าว

ทำบุญ โรงทาน

ทำบุญ โรงทาน

ออกค่าย จิตอาสา ทำโรงทานที่วัดนาครินทร์ จ.ศรีษะเกษ
ร่วมสร้างบุญยิ่งใหญ่ “วิสาขบูชา พุทธบารมี”

ร่วมสร้างบุญยิ่งใหญ่ “วิสาขบูชา พุทธบารมี”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิ […]
คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ประยุท […]